Transportvaneundersøgelsen

Transportvaneundersøgelsen (TU) er en interviewundersøgelse, hvis formål er at kortlægge den danske befolknings trafikale adfærd. 

Hver dag året rundt interviewes et antal personer i alderen 10-84 år, bosat i Danmark, om deres rejseaktivitet på en udvalgt dag (dagen før interviewet). Desuden spørges personerne om en række baggrundsoplysninger, som køn, alder, indkomst, uddannelse, bilrådighed o.a. Personerne udvælges, så de udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, så undersøgelsen kan give retvisende resultater for befolkningen (de 10-84 årige) som helhed.

Undersøgelsen forsøger kort sagt at skaffe svar på de 5 centrale spørgsmål:

  • Hvor meget?
  • Hvordan?
  • Hvor?
  • Hvornår?
  • Og hvorfor rejses der?

Det betyder, at TU kan give svar på mange af de spørgsmål, som stilles af beslutningstagere, planlæggere, forskere og andre med interesse for persontransport.

Her på siden finder du en række eksempler på hvad Transportvaneundersøgelsens resultater kan bruges til, i form af en række landsresultater illustreret i tabeller og grafer. Desuden kan du læse mere om selve undersøgelsen, hvordan du får adgang til data, samt finde links til rapporter, notater og faktaark, hvori data fra undersøgelsen indgår. 

Nøgletal fra TU  

2,8 ture Gennemsnitligt antal ture/person/dag
14,6 km Gennemsnitlig turlængde i km
40.1 km Samlet transportarbejde i km/person/dag
54,5 min Samlet tidsforbrug i minutter/person/dag
44,2 km/t Transportens gennemsnitshastighed i km/t
196,4 mio. km På en gennemsnitsdag transporterer danskere i alderen 10-84 år sig 196,4 mio. km., svarende til i alt 71,7 mia. km. på et år.