Transportvaneundersøgelsen

Transportvaneundersøgelsen (TU) er en interviewundersøgelse, hvis formål er at kortlægge den danske befolknings trafikale adfærd.

Hver dag året rundt interviewes et antal personer i alderen 10-84 år, bosat i Danmark, om deres rejseaktivitet på en udvalgt dag (dagen før interviewet). Desuden bliver personerne spurgt om en række baggrundsoplysninger som køn, alder, indkomst, uddannelse, bilrådighed o.a.
Personerne bliver udvalgt, så de udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, så undersøgelsen kan give retvisende resultater for befolkningen (de 10-84 årige) som helhed.

Undersøgelsen forsøger kort sagt at klarlægge nedenstående fem centrale spørgsmål:

•         Hvor meget?
•         Hvordan
?
•         Hvor
?
•         Hvornår
?
•        
Og hvorfor rejses der?

Det betyder, at TU kan give svar på mange af de spørgsmål, som stilles af beslutningstagere, planlæggere, forskere og andre med interesse for persontransport.

Her på siden finder du en række eksempler på, hvad Transportvaneundersøgelsens resultater kan bruges til i form af landsresultater illustreret i tabeller og grafer. Seneste datasæt er TU06016v1, der dækker perioden maj 2006 til december 2016.

Desuden kan du læse mere om selve undersøgelsen, hvordan du får adgang til data, samt finde links til rapporter, notater og faktaark, hvori data fra undersøgelsen indgår. 

Nøgletal fra TU fra maj 2006 til december 2016
2,9 ture  Gennemsnitligt antal ture/person/dag
12,6 km Gennemsnitlig turlængde i km
39,7 km
Samlet transportarbejde i km/person/dag
56,0 min Samlet tidsforbrug i minutter/person/dag
42,3 km/t Transportens gennemsnitshastighed i km/t
192,8 mio. km På en gennemsnitsdag transporterer danskere i alderen 10-84 år sig 192,8 mio. km., svarende til i alt 70,3 mia. km. på et år.