Center for Tranport Analytics

Data- og modelcentret skal integreres i nyt Center for Transport Analytics

Data- og modelcentret står overfor at skulle integreres i et nyt Center for Transport Analytics. Det nye center bliver en ny selvstændig afdeling under DTU Management Engineering.

Center for Transport Analytics kommer blandt andet til at arbejde med data og modeller inden for transportsektoren, indsamle og give adgang til en lang række transportrelaterede data, herunder data fra trafikundersøgelser som fx den nationale transportvaneundersøgelse og output fra Landstrafikmodellen.

Center for Transport Analytics skal også bidrage til at støtte DTU’s forskningsbaserede rådgivning til Transportministeriet.