Center for Transport Analytics

Nyt Center for Transport Analytics

Data- og modelcentret er blevet integreret i et nyt Center for Transport Analytics. Det nye center er ny selvstændig afdeling under DTU Management Engineering.

Center for Transport Analytics arbejder med data og modeller inden for transportsektoren, indsamler og giver adgang til en lang række transportrelaterede data, herunder data fra trafikundersøgelser som fx den nationale transportvaneundersøgelse og output fra Landstrafikmodellen.

Center for Transport Analytics bidrager til at støtte DTU’s forskningsbaserede rådgivning til Transportministeriet.