Hvad er TU?

Transportvaneundersøgelsen (TU) er gennemført igennem en længere årrække, men normalt betragter vi undersøgelsens data som opdelt i tre forskellige generationer:

 • 1975, 1981, 1986: TU blev gennemført første gang i 1975.
  Herefter blev der gennemført mindre undersøgelser i 1981 og 1986.
  Disse tre undersøgelser adskiller sig fra hinanden på en række punkter med hensyn til indsamlingsmetode og datastruktur, og ikke mindst adskiller de sig en del fra senere dataindsamlinger. Derfor anvendes disse data i dag kun til helt særlige formål.
 • 1992 - 2003: I perioden fra august 1992 til december 2003 blev TU gennemført som en løbende dataindsamling, men dog med en række variationer i stikprøve, indsamlingsmetode, datakvalitet og variable igennem perioden.
  På mange centrale punkter er der dog fastholdt konsistens igennem perioden, så det er muligt at anvende data på tværs af årene, men der kræves et vist kendskab til faldgruberne i data.
 • 2006 - I dag: I perioden fra januar 2004 til april 2006 var undersøgelsen indstillet, men herefter er den gennemført løbende.
  I forbindelse med genstarten i maj 2006 er gennemført en række forbedringer i indsamlingsmetode, datakvalitet m.v. – et arbejde der efterfølgende er fortsat.

 

Ved siden af de ordinære dataindsamlinger er der i kortere perioder indsamlet data til særlige formål.

 

Særlige kendetegn

Der foretages mange dataindsamlinger i Danmark, der på delområder besvarer nogle af de samme spørgsmål, som TU forsøger at besvare. Det der bl.a. gør TU til en ret unik datakilde, også i internationalt perspektiv, er:

 • TU er gennemført over en lang årrække - fra 1992 og frem er det muligt at danne centrale nøgletal på et temmelig konsistent grundlag.
 • TU indeholder store datamængder – siden 1992 er omkring 350.000 danskere interviewet, hvilket har givet os detailoplysninger om over 750.000 ture. Det gør TU til en af de største undersøgelser af sin slags på verdensplan
 • TU er den primære kilde til viden om danskernes cykel- og gangtrafik
 • TU giver sammenhængende viden om formål med de enkelte ture
 • TU beskriver sammenhængen mellem personer og transportadfærd
 • TU opgør alle transportarter efter samme principper
 • TU har en meget nøjagtig beskrivelse af de enkelte tures geografi (start- og slutadresser)

 

Undersøgelsens gennemførelse

Nedenstående diagram viser, hvordan undersøgelsen foregår:


Parterne bag undersøgelsen

Gennemførelsen af Transportvaneundersøgelsen har gennem tiden været organiseret på forskellig vis.

Siden 2001 har DTU haft ansvaret for drift og projektledelse af undersøgelsen på vegne af en række parter, der deltager i undersøgelsens finansiering.

Disse parter er med til at finansiere og udvikle undersøgelsen:

 • Transportministeriet
 • Vejdirektoratet
 • Trafikstyrelsen
 • Movia
 • Rådet for Sikker Trafik
 • Region Hovedstaden
 • Region Syddanmark
 • Danske Regioner
 • FDM
 • Metroselskabet
 • Hovedstadens Letbane
 • Midttrafik
 • Energistyrelsen
 • En lang række kommuner (Aalborg, Aarhus, Albertslund, Ballerup, Billund, Esbjerg, Favrskov, Fredensborg, Fredericia, Frederiksberg, Furesø, Gladsaxe, Haderslev, Helsingør, Herning, Hjørring, Horsens, Høje Taastrup, Hørsholm, Kolding,  København, Middelfart, Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Sønderborg, Vejen, Vejle, Viborg)
 • Transport DTU

Det praktiske arbejde med at udtrække interviewpersoner til at deltage i undersøgelsen, udsende introduktionsbreve og gennemføre telefoninterviews, varetages af analysefirmaet Epinion.