TEMA 2010 CO2 beregningsmodel

TEMA er et beregningsværktøj, som kan udregne energiforbrug og emissioner ud fra oplysninger om transportmiddel, rute og afstand. TEMA 2010 ligger på Transportministeriets hjemmeside eller kan hentes til højre. 
Titel 

TEMA 2010 CO2 beregningsmodel 

År
2009 version 1.1 

Ejere
Transportministeriet 

Bygget af 
COWI og Transportministeriet 

Formål
Cowi A/S har udviklet dette beregningsværktøj for Transportministeriet som en støtte for at kunne vurdere effekterne af CO2 reducerende virkemidler og tiltag i transportsektoren. Værktøjet er opbygget i Excel og giver brugeren mulighed for at indlægge sine egne input til bl.a., hvordan trafikken udvikler sig og fordeler sig mellem transportmidler, hvordan fordelingen på drivmidler udvikler sig.

Inputtene bruger modellen til at beregne reduktionen i CO2 udslip. Modellen indeholder information om basisforløb og niveau af trafik, energiforbrug, drivmiddelfordeling, emissionskvotienter for en lang række forskellige transportmidler og har på den baggrund udregnet et referenceforløb. De tiltag, der lægges ind i modellen sammenlignes med referenceforløbet og giver som resultat CO2 besparelser hvert år i analyseperioden.