Data- og Modelcenter

Data- og Modelcenter arbejder med data og modeller inden for transportområdet.

Formålet med Data- og Modelcenter er at styrke kvaliteten af fremtidige trafikmodelberegninger gennem at skabe et grundlag for forbedrede modeller og forenkling af deres anvendelse til gavn for både dem som bestiller modeller, og dem som bygger modeller. En styrket kvalitet af trafikmodelberegningerne vil føre til et forbedret beslutningsgrundlag eksempelvis for fremtidige infrastrukturprojekter og for overordnede politiktiltag.

Trafikmodeller og trafikprognoser udgør en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for investeringer i trafiksektoren. DTU leder udviklingsarbejdet med en række større modeller, herunder ikke mindst Landstrafikmodellen (LTM) som er Danmarks centrale modelværktøj til beslutningsstøtte for store trafikale projekter.

Data- og Modelcentret har en meget central rolle i modeludviklingen. Centeret går i dialog med brugerne af modellen, og er bl.a. vært for et servermiljø, hvor eksterne brugere afvikler kørsler. Datainputtet omfatter landsdækkende digitale vejnet og køreplaner samt detaljerede kortlægninger af det samlede turmønster. Systematiske og velstrukturerede databaser (MS SQL) samt repræsentation i geografiske informationssystemer (ArcGIS) er centrale værktøjer i det daglige arbejde.

En hovedopgave for Data- og Modelcentret er den nationale Transportvaneundersøgelse (TU), som gennem ca. 1.000 interviews hver måned kortlægger danskernes transportadfærd. Opgaverne omfatter design af dataindsamlingen, udbud af opgaver til eksterne leverandører, og kvalitet­sikring og efterbehandling af indsamlede data samt formidling af resultaterne.

Modelcentret står derudover for en række ad hoc dataindsamlinger vedrørende rejsevaner og transportadfærd som grundlag for forskningsprojekter og myndighedsbetjening på transportområdet på DTU.

 

 

Medarbejdere

Allan Steen Hansen
Data- og analysespecialist
DTU Management Engineering
45 25 65 35
Hjalmar Christiansen
Specialkonsulent
DTU Management Engineering
45 25 65 08
Jonas Lohmann Elkjær Andersen
Data- og analysespecialist
DTU Management Engineering
45 25 15 38
Marie-Louise Warnecke
Data og analysespecialist
DTU Management Engineering
Søren Hasling Pedersen
Data- og analysespecialist
DTU Management Engineering
45 25 65 38
Thomas Ross Pedersen
Specialkonsulent
DTU Management Engineering
45 25 65 32